IKB-ei
De productie van eieren is aan veel algemene en specifieke kwaliteitseisen gebonden. Die eisen hebben betrekking op onder meer het voer, de inrichting van de stallen, de hygiëne en het management op de bedrijven. Eieren die aan alle eisen voldoen, zijn herkenbaar aan het IKB-keurmerk van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). IKB is de afkorting van Integrale Keten Beheersing. Bij IKB-eieren kan precies worden nagegaan van welk bedrijf ze afkomstig zijn, hoe ze zijn geproduceerd en wat er na de boerderij met ze is gebeurd.

De wereld van kip en ei
Het ei heeft een gedaanteverandering ondergaan. Was het ei vroeger een anoniem product, tegenwoordig is er in de winkel een grote verscheidenheid aan eieren te koop. Die verscheidenheid is onder andere terug te vinden in de huisvesting van de dieren: scharreleieren, volière-eieren, eieren van kippen die buiten kunnen lopen. Maar ook qua voeding is er onderscheid. Zo zijn er dieren die biologisch voer krijgen, of een menu met in hoofdzaak maïs of met een combinatie van grassen, granen en peulvruchten of van meer graansoorten. Ook naar de kleur en grootte van het ei is er volop keus. Voor elke consumentenwens is er een ei.

Nederlanders lusten graag een ei
Nederlanders kopen jaarlijks zo'n 1,1 miljard eieren. Indirect - bij consumptie buiten de deur en via allerlei producten waarin ei is verwerkt, zoals brood, banket en snoep - consumeren we er omgerekend nog eens 1,8 miljard. Gemiddeld eten we per jaar 180 eieren per persoon: 81 gewone eieren, 49 scharreleieren, 2 volière-eieren, 48 eieren via eiproducten.

Een hen legt vijf eieren per week
Een hen legt ongeveer vijf eieren in de week. Zij begint met leggen als ze ongeveer vierenhalve maand oud is. De leg vermindert naarmate de hen ouder wordt. Meestal verkoopt de boer de dieren aan een slachterij als de dieren ongeveer 19 maanden oud zijn. De kip heeft dan zo'n 310 eieren gelegd. Voor de eiproductie worden speciale rassen met een merknaam benut die veel eieren leggen.

Nederland grote eierenexporteur
Nederland voert jaarlijks zo'n 6,6 miljard eieren uit. Daarvan is het overgrote deel consumptie-ei. Het merendeel van de consumptie-eieren gaat naar Duitsland (63 procent).

bron: Stichting blij met een ei. (www.blijmeteenei.nl)